O nás

PřekladatelskýServis.cz.cz (TranslationService.cz) je překladatelskou agenturou, která vám zajistí překlad podle vašich představ.

Čím se PřekladatelskýServis.cz vyznačuje?

Flexibilitou a zkušenostmi

  • Jsme vám k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně
  • Překlady a korektury již přeložených textů provádějí rodilí mluvčí nebo zkušení překladatelé s mnohaletými zkušenostmi
  • Zadávání zakázek a jejich doručení formou elektronické pošty, pokud zákazník nepožaduje po předchozí domluvě jinak

Důvěryhodností

  • Se všechny texty je zacházeno jako s důvěrnými a zavazujeme se zachovat mlčení a diskrétnost o všech skutečnostech, se kterými se seznámíme v souvislosti s naší činností. S ohledem na elektronické předávání textů a dat a také při jakékoliv případné další jiné komunikaci elektronickou formou mezi agenturou a objednavatelem nemůžeme zaručit absolutní ochranu firemního a informačního tajemství ani dalších důvěrných údajů a informací. Dodnes není bohužel technicky možné vyloučit, že k údajům nezíská během cesty elektronického přenosu přístup třetí neoprávněná osoba.

Spolehlivostí a kvalitou

  • Naše agentura disponuje překladateli se zkušenostmi v mnoha oborech lidské činnosti, můžeme proto zadat váš text někomu, kdo se danou oblastí zabývá
  • Pro případné dotazy a vysvětlení jsme ve stálém kontaktu jak s překladateli tak se zadavateli. Když překladatel žádá o vysvětlení nějakého termínu není to známka neznalosti, ale profesionality!