Naše služby

  • Naši překladatelé pokrývají velkou většinu oborů lidské činnosti a jsou vám k dispozici se znalostmi nutnými pro daný obor
  • U již přeložených textů nabízíme korekturu rodilým mluvčím
  • Bezplatná kalkulace vaší zakázky
  • Nabízíme expresní překlady provedené rodilými mluvčími a zkušenými překladateli s mnohaletými zkušenostmi: obratem, do 6, 12 a 24 hodin
  • Nabízíme expresní korektury již přeložených textů provedené rodilými mluvčími: obratem, do 6, 12 a 24 hodin